Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Fojcik

Jana III Sobieskiego 21
Rybnik, 44-200 Poland
32 441 42 22
Notariusz Rybnik

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne Notariusz Anna Fojcik pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

 

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

    • podatek od czynności cywilnoprawnych
    • podatek od spadków i darowizn
    • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

 

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Projekt, wykonanie strony pozycjonowanie